Kostel sv. Vavřince

Černovičky leží nedaleko vesnice Středokluky, do jejichž katastru spadají. Kostel se nachází v poněkud odlehlé poloze od místní zástavby. Nad ním je tzv. Číčovický kamýk, menší buližníkový vrch, který byl prý kdysi ostrůvkem v moři, pokrývajícím celé střední Čechy.

V původně románské stavbě z 2. poloviny 12. století se díky přestavbám prolínají prvky románské, gotické i barokní. V presbytáři se zachovaly gotické malby ze 14. století. Kromě nich jsou tu i renesanční fresky z 16. století s výjevy z Kristových pašijí a ze života sv. Kateřiny a Markéty. Ve zdi kněžiště se nachází pískovcový náhrobek z r. 1353 s latinským nápisem. Zřejmě patřil pražskému měšťanu a obchodníku se suknem Budkovi z Černovic, neboť v té době mu ves s původním názvem Černomice i s tvrzí náležela. V klenbě můžeme vidět svorník s jeho erbem.

Druhý náhrobek z 16. stol. s českým nápisem patřil Vladislavu Bezdružickému z Kolovrat a na Buštěhradě. Neteři jeho manželky, panně Kateřině z Martinic a na Okoři náleží třetí zachovaný náhrobek (1572). Majetkem rodu Bezdružických z Kolovrat byly Černovičky od začátku 15. století.
Kolem kostela se rozkládá hřbitov s barokní kaplí sv. Floriána. Vyvěrá zde i vodní pramen.

O kostelík se v současnosti stará křesťanská komunita Chemin Neuf (stránsky jsou na internetu) se sídlem v Tuchoměřicích, na kterou se můžete obrátit. Poutní bohoslužba se koná (pokud nedošlo ke změně) v neděli před svátkem sv. Vavřince (10. srpen). Občas se zde pořádají koncerty duchovní a klasické hudby nebo výstavy.